Pan Bóg błogosławi wierze i zaangażowaniu parafian!

Informacje z Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa z Bóbrki k. Soliny. Dzięki życzliwości wielu ludzi w Parafii Najświętszego Serca Jezusa w  roku 2014 udało się nam wykonać prace. W Solinie wymalowaliśmy wnętrze kościoła, przygotowaliśmy fundamenty pod ewentualną rozbudowę kościoła, zainstalowaliśmy nowe schody z kutymi ocynkowanymi poręczami (w najbliższym czasie planujemy schody obłożyć granitem). W Orelcu […]