Kapliczka pańszczyźniana

Kapliczka pańszczyźniana w Bóbrce k. Soliny        W 1848 roku, przy drodze przez wieś w kierunku do Myczkowiec, wzniesiono murowaną kapliczkę, upamiętniającą zniesienie pańszczyzny. Pod kapliczką, ówczesnym zwyczajem zakopano „pańszczyznę” czyli księgi powinności chłopów względem dworu.

Kapliczka stoi nadal, lecz teraz tyłem do drogi (pierwotnie droga biegła poniżej kapliczki).

W 2001 r. kapliczkę odrestaurowano. We wnętrzu znajduje się ikona Umilenie, wykonana przez Leona Chrapko.

Opracował: Zbigniew Kozicki