List na Nowy Rok 2017

                Minął rok dany nam przez Pana. Dziękuję Mu za każde spotkanie z Wami, za to, że mogliśmy lepiej się poznać i razem modlić. Był to czas wspólnych radości, świętowania, zabawy na festynach czy wspólnych wyjazdach i czas bólu, zwłaszcza po stracie bliskich. Czas poznawania zwyczajów, z których najbardziej wzrusza mnie modlitwa za zmarłych i podejmowany trud drogi krzyżowej – w 2016 roku z Orelca do Bóbrki.

                W sprawach materialnych wiele razy wykazywaliście się troską i zaangażowaniem osobistym. Szczególne podziękowanie należy się osobom należącym do Rady Parafialnej w Bóbrce, Orelcu i Solinie.

                Na pewno ciepło robi się nam na sercu gdy księża przy ołtarzu są otoczeni ministrantami oraz gdy pan organista jest wspierany przez nasze schole. Tutaj wyrazy wdzięczności dla x. Mariana za zaangażowanie w towarzyszenie naszej młodzieży w grupach parafialnych i w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania.

                Wszyscy poczujcie się wymienieni z imienia, bo wierzę, że każdy z nas ma swój udział – chociaż czasem niezauważalny okiem – w budowaniu wspólnoty parafialnej.

                Nie ma wspólnoty doskonałej w naszym świecie, zatem i u nas są sprawy, które wzbudzają konieczną troskę. Nie ustając w dziękczynieniu, rozpoczynając nowy rok, chciałbym razem z wami świadomie zmierzyć się z tym co trudne, prosząc Boga o miłosierdzie i potrzebne łaski, aby On sam dotykał tego co w nas wymaga nawrócenia i uzdrowienia. Już od roku trwamy na adoracji Najświętszego Sakramentu w każdy wtorek i czwartek. Niech zatem modlitwa we wtorki będzie ofiarowana z myślą o naszych rodzinach. Będziemy wypraszać dar miłości, wierności, cierpliwości i przebaczenia dla małżeństw naszej parafii. Natomiast we czwartki, oprócz modlitwy o powołania, będziemy przedstawiać Bogu wszystkie osoby dotknięte nałogami.

                A tak wygląda kończący się rok w liczbach: 13 chrztów, 8 zawartych małżeństw i 15 pogrzebów. Na Msze święte uczęszcza regularnie około 400 osób.

                Niech nowy 2017 rok, będzie czasem wykorzystanych darów, których Bóg na pewno nam hojnie udzieli, abyśmy potrafili dzielić się dobrem i wspierać w chwilach trudnych.       

Szczęśliwego Nowego Roku!

Ks. Paweł Majewski SAC

List (PDF)