Pan Bóg błogosławi wierze i zaangażowaniu parafian!

Informacje z Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa z Bóbrki k. Soliny.

Dzięki życzliwości wielu ludzi w Parafii Najświętszego Serca Jezusa w  roku 2014 udało się nam wykonać prace.

W Solinie wymalowaliśmy wnętrze kościoła, przygotowaliśmy fundamenty pod ewentualną rozbudowę kościoła, zainstalowaliśmy nowe schody z kutymi ocynkowanymi poręczami (w najbliższym czasie planujemy schody obłożyć granitem).

W Orelcu założyliśmy nowe witraże wykonane przez Pracownię Witraży Krzysztofa Paczki z Krakowa, zaprojektowane przez artystę plastyka pana Marka Niedojadło. Kościół jest pod wezwaniem Świętego Józefa, witraże przedstawiają sceny z życia tego świętego: Sen Józefa, Zaślubiny z Maryją, Ofiarowanie Pana Jezusa, Narodzenie Jezusa, Ucieczka do Egiptu, Józef opiekujący się Panem Jezusem, Józef Rzemieślnik i Śmierć Józefa. W zakrystii umieściliśmy witraż przedstawiający św. Wincentego Pallottiego w ornacie ozdobionym wizerunkiem Matki Bożej Pięknej Miłości a w nawie bocznej witraż imitujący grotę objawień maryjnych, na tle której jest ustawiona figurka Matki Bożej.

W kościele w Bóbrce zamontowaliśmy dodatkowe aluminiowe z termoizolacją okna, wymieniliśmy główne drzwi do kościoła i zakrystii również aluminiowe z termoizolacją. W wnętrzu kościoła założyliśmy nową boazerię i wykonaliśmy ołtarze boczne. (Do końca roku 2014 planujemy w miejsce metalowej kraty oddzielającej przedsionek od nawy głównej zainstalować nowe dębowe przeszklone drzwi. Wierzymy, że dzięki Bożej Opatrzności uda się nam wymienić ławki w kościele i wykonać jeszcze wiele innych prac).

W Domu Stowarzyszenia wymalowaliśmy kaplicę i wykonaliśmy kapitalny remont korytarzy wejściowych oraz klatki schodowej.

Parafianom dziękujemy za ofiarność i zrozumienie.

Wszystkich zapraszamy serdecznie do Bóbrki i zapewniamy, że tu jest pięknie przez cały rok. Można tu wypocząć, kontemplując Boga w pięknie przyrody.