Poświęcenie witraży w Orelcu

Ksiądz Prowincjał Józef Lasak SAC – dokona w niedzielę 22 marca 2015 roku, poświęcenia witraży w Orelcu. Witraże przedstawiają sceny z życia Świętego Józefa.

Modlitwa poświęcenia witraży

Uwielbiamy Cię, Boże, bo tylko Tyś jest święty. Ty ulitowałeś się nad ludźmi i zesłałeś na świat swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który udziela świętości i doprowadza ją do pełni. On w początkach Kościoła posłał Ducha Pocieszyciela, który jest głosem pouczającym o głębiach świętości, tchnieniem mocy i łagodności, ogniem rozpalającym miłość w sercach wiernych, Bożym nasieniem, z którego wyrastają obfite owoce łaski.

Ciebie więc, Boże, dzisiaj wychwalamy, bo darami tegoż Ducha ubogaciłeś Świętego Józefa, na cześć którego Twoi słudzy mieszkańcy Orelca wykonali te witraże, a które  dzisiaj w Twoje Imię poświęcamy i błogosławimy. Prosimy Cię Ojcze w niebie: niech ci, którzy będą do Ciebie zanosili modlitwy przez wstawiennictwo świętego Józefa, krocząc śladami Pana i wpatrując się w Jego przykład, dążą do doskonałości, do miary wielkości według Pełni Chrystusa. Niech słowem i życiem głoszą Ewangelię, gotowi nawet krew za nią przelać.

Niech codziennie dźwigają krzyż z Chrystusem, ofiarnie służąc Tobie i braciom. Przez wierne wypełnianie doczesnych obowiązków niech przemieniają świat mocą Ducha Świętego i wznoszą oczy ku niebieskiej ojczyźnie, gdzie Ty, Ojcze, przyjmiesz ich do współdziedzictwa z Twoim Synem. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen