Zamówienia

Data zamieszczenia: 23.08.2018
Termomodernizacja budynku kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bóbrce
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Zapytanie ofertowe 23.08.2018
2. Formularz oferty 23.08.2018
3. Przedmiar robót 23.08.2018
4. Wzór umowy 23.08.2018