Życzenia Wielkanocne 2015

Chrystus Zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał!
Życzę, abyśmy w końcu w to uwierzyli. Niech ten fakt odnowi nasze życie.
Zechciejmy na nowo zauważyć dobro i piękno, które jest w nas i wokół nas. Zachwyćmy się nim.

Pamiętam o Was w modlitwie w czasie adoracji Jezusa w Ciemnicy i Grobie Pańskim.
Ks. Artur Manelski SAC – proboszcz