Zarządzenie ABP Adama Szala

Przemyśl, 25 marca 2020 r., L.dz. 462/021/2020 Drodzy Kapłani, Czcigodni Diecezjanie! W duchu odpowiedzialności za wszystkich wiernych, zarówno tych, którzy z racji na wypełnianie obowiązków zawodowych służą innym i podejmują zleconą im pracę, jak i tych, którzy ze względu na wprowadzone od 25 marca br. nowe regulacje pozostają w domach rodzinnych, zobowiązuję wszystkich kapłanów do bezwzględnego przestrzegania zasad mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii. Wszystkich wiernych proszę o zrozumienie sytuacji […]

Rekolekcje Wielkopostne w TVP 3

Modlitwa, sakrament pokuty i pojednania oraz wartość Kościoła w życiu chrześcijanina to tematy, których dotyczyć będą rekolekcje wielkopostne emitowane w TVP3. Nauki wygłosi znany dominikanin o. Jacek Salij. Rekolekcje będą emitowane od 25 do 27 marca o godz. 20.40 w ogólnopolskim paśmie. W tym roku z uwagi na epidemię koronawirusa wierni nie mają możliwości uczestniczenia […]