Kościół w Orelcu

Kościół rzymsko-katolicki w Orelcu

       Kościół rzymskokatolicki pw. św. Józefa, dawna cerkiew  greckokatolicka p w. Narodzenia św. Anny z około 1740 r. Kościół o konstrukcji zrębowej dwudzielnej. Do nawy przylega dobudowany w późniejszym okresie przedsionek. Dach dwukalenicowy, zwieńczony cebulasta wieżyczką. W oknach kute kraty.

Według przekazów ustnych budynek cerkwi był wcześniej kościołem w Uhercach i został tutaj przeniesiony około 1757 r., po wybudowaniu tam kościoła murowanego w stylu barokowym. Cerkiew była małą świątynią  w całości obita gontem.

Stojąca obok drewniana dzwonnica, wzniesiona na planie kwadratu, początkowo także była obita gontem.

Po wysiedleniu Rusinów w 1947 r. na Ziemie Odzyskane cerkiew stała opuszczona.

Oryginalne wyposażenie nie zachowało się. Figury aniołów z ołtarza oraz płaskorzeźba przedstawiająca Boga Ojca z XVIII w. i figura św. Jana Nepomucena z XIX w. znajdują się w Muzeum w Łańcucie, w Dziale Sztuki Cerkiewnej

 W  roku 1967 przejęta została przez parafię rzymskokatolicką w Uhercach i była jej kościółkiem filialnym.

W 1971 r. utworzono parafię rzymskokatolicką w Bóbrce. Orelec  został do niej włączony,  cerkiew stała się kościółkiem  filialnym p w. Św. Józefa.

W 1985 r. oo. Pallotyni przeprowadzili remont , wymieniając podmurówkę i szalunek budynku.

Kościół w OrelcuW czerwcu 2004 r. wysiłkiem wsi rozpoczęto budowę nowego murowanego kościoła obok cmentarza i obecnego zabytkowego drewnianego kościółka.

Przewodniczącym Komitetu Budowy Kościoła był Leon Dobrowolski.

Proboszczem parafii Bóbrka był ks. Józef Nagórka a wikariuszem ks. Józef Olejko.

W 2004 r. 23 września ks. biskup Józef Michalik dokonał wizytacji budowy nowego murowanego kościoła w Orelcu.

W 2009 r. 27 października  poświęcenia kościoła rzymskokatolickiego pw. Św. Jozefa  dokonał Ks. Arcybiskup Metropolita Przemyski, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Józef Michalik.

Proboszczem był ks. Krzysztof Dudzik, wikariuszem ks. Mirosław Grabowski

Opracował: Zbigniew Kozicki