Nowenna do św. Wincentego Pallotiego

TRIDUUM LUB NOWENNA

DO ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO

Święty Wincenty Pallotti, ufając w Twoje pośrednictwo, zwracam się do Ciebie i wzywam Twej pomocy w moich obecnych potrzebach.

Ty, który otrzymałeś tyle łask od Boga, a kiedy o nie prosiłeś, już dziękowałeś, jakbyś je otrzymał, uproś mi u Boga łaskę (wymienić je), o którą Cię proszę, jeśli to jest zgodne ze świętą wolą Bożą.

Abym stał(a) się godnym(ą) wysłuchania tego, o co proszę, ofiaruj Ty sam za mnie Ojcu Niebieskiemu Przenajświętszą Krew Jezusa Chrystusa, zasługi i pośrednictwo Matki Najświętszej, wszystkich aniołów i świętych. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

 

LITANIA DO ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, Stworzycielu wszechświata, zmiłuj się nad nami.

Synu Jednorodzony, Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, Duchu Święty, Boże, Ożywicielu i Uświęcicielu, Święta Trójco, Jedyny Boże, źródło doskonałej komunii,

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.

Królowo Apostołów, Matko Bożej Miłości,

Święty Wincenty Pallotti, módl się za nami

Święty Wincenty, kontemplujący tajemnicę Trójcy Świętej,

Święty Wincenty, heroldzie chwały Bożej, Święty Wincenty, wyśpiewujący nieskończoną Miłość Bożą,

Święty Wincenty, głoszący miłosierdzie Boże,

Święty Wincenty, adorujący Jezusa w Eucharystii,

Święty Wincenty, miłośniku męki Pańskiej,

Święty Wincenty, słuchaczu uważny Słowa Bożego,

Święty Wincenty, wierny uczniu Jezusa,

Święty Wincenty, pokorny naśladowco Chrystusa przez całe życie,

Święty Wincenty, gorliwie zwalczający wszelkie zło,

Święty Wincenty, żarliwie zabiegający o zbawienie dusz,

Święty Wincenty, przewodniku na drodze wiary,

Święty Wincenty, kapłanie na wzór Serca Jezusowego,

Święty Wincenty, chlubo duchowieństwa rzymskiego,

Święty Wincenty, spowiedniku poszukiwany przez wiernych,

Święty Wincenty, pasterzu Ludu Bożego,

Święty Wincenty, niezmordowany apostole na ulicach Rzymu,

Święty Wincenty, obrońco opuszczonych i biednych,

Święty Wincenty, pocieszycielu chorych i więźniów,

Święty Wincenty, opiekunie sierot,

Święty Wincenty, mistrzu i przewodniku osób konsekrowanych,

Święty Wincenty, troszczący się o formację kapłanów,

Święty Wincenty, kierowniku duchowy seminarzystów,

Święty Wincenty, mądry doradco młodzieży,

Święty Wincenty, zachęcający wszystkich do świętości,

Święty Wincenty, promotorze apostolskiego powołania świeckich,

Święty Wincenty, rozpoznający znaki czasu,

Święty Wincenty, wspierający działalność misyjną,

Święty Wincenty, przyjacielu imigrantów,

Święty Wincenty, rozpowszechniający modlitwę o jedność chrześcijan,

Święty Wincenty, prekursorze współpracy apostolskiej,

Święty Wincenty, założycielu Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego,

Święty Wincenty, propagujący uroczystości Oktawy Epifanii,

Święty Wincenty, patronie Misyjnej Unii Kleru,

Święty Wincenty, pocieszający i wspomagający umierających,

Święty Wincenty, głosicielu obecności Boga zawsze i wszędzie,

Święty Wincenty, nasz orędowniku u Boga,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami, Panie.

Boże, Ty natchnąłeś Świętego Wincentego Pallottiego do naśladowania Chrystusa i dałeś mu łaskę rozpoznania, że działalność apostolska we współpracy jest bardziej skuteczna od indywidualnych wysiłków. Dziękujemy Ci za to, że go wezwałeś do założenia Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Prosimy Cię, wspieraj nas, abyśmy ożywieni jego charyzmatem stali się gorliwymi apostołami, którzy z poświęceniem głoszą Ewangelię i świadczą o niej w świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.