Posługa kapłańska

 

 

Czy miłujesz mnie więcej? – pyta dziś Chrystus
Kiedy wstępujesz na stopnie ołtarza,
By złożyć na nim bezkrwawą ofiarę,
Przez którą Bóg nas łaskami obdarza.

 

Czy miłujesz mnie więcej? – pyta dziś Chrystus
Kiedy zasiadasz w konfesjonale,
By dusze grzechem skalane oczyścić,
W Miłości Bożej zbawczym Trybunale.

 

 

 

I tak przy każdej czynności Kapłanie
Pyta Cię Chrystus po wiele razy,
Czy ty mnie miłujesz – więcej niż inni?
Bo chce, by serce Twe było bez skazy.

 

I czeka Chrystus Twojej odpowiedzi
Choć wie, co serce kapłańskie czuje,
Powiedz Mu szczerze, jak Piotr nad jeziorem –
Panie – Ty wszystko wiesz…Ty wiesz że Cię miłuję!

 

Drodzy Kapłani,

To Wy odpowiedzieliście na słowa Chrystusa: Pójdź za Mną, a Bóg stawiając Was na naszej drodze obdarzył nas wielką łaską. Dziękujemy, że jesteście z nami i dla nas. Sprawujecie codziennie Mszę Świętą z radością, zapałem i z głęboką wiarą, sprawujcie ją w każdym następnym dniu z taką samą radością i zapałem, nawet większym niż za pierwszym razem, w dniu Waszych prymicji. Wasza mądrość i głębia kazań trafia i przemawia do ludzi, czego dowodem jest tak liczna obecność na Mszach Świętych. Swoją osobowością i przykładem służby Panu Bogu przyciągacie wielu młodych chłopców do pełnienia roli ministrantów.

Na straży rozwoju parafii stoi sam Bóg, ale Wy kapłani poświęcacie wiele godzin na modlitwach aby parafia rosła i rozwijała się. Dążycie, aby była jedna wspólna rodzina parafialna służącą Najświętszemu Sercu Pana Jezusa . Bo to buduje Kościół, dom i rodzinę.

A jeśli kiedykolwiek będzie się Wam wydawało, że jesteście osamotnieni, że nikt Was nie rozumie, On, Nasz Przyjaciel Jezus Chrystus, który Was wybrał, powołał i ustanowił swoimi kapłanami, będzie Was wspierał. A Maryja, Matka Kapłanów, Niewiasta Eucharystii, niech Wam towarzyszy swoją miłością i orędownictwem. Kochajcie Wasze kapłaństwo! Bądźcie mu wierni aż do końca! Umiejcie dostrzec w nim ewangeliczny skarb, za który warto oddać wszystko.