Wynik ostatecznego głosowania do Rady Parafialnej w Bóbrce

Kusz Andrzej               39 głosów

Nogaj Witold                8

Migielicz Danuta          7

Ryłko Mariola               7

Szałaj Joanna              6

        Podobnie 7 głosów otrzymała pani Duś Elżbieta, która jest związana z kościołem w Solinie i tam też należała do Rady Parafialnej, oraz pan Łukasz Ciółkowski, który omyłkowo nie skreślił się z listy kandydatów.

        Oddano 101 głosów w tym dwa głosy puste. Wszystkim osobom dziękuję za gotowość podjęcia się obowiązków na rzecz naszej wspólnoty parafialnej! Wyżej wymienionym osobom gratuluję i życzę otwartości na światło Ducha Świętego w ważnym zadaniu rozeznawania co jest wolą Bożą! Nowa Rada Parafialna, która rozpocznie już swoją pracę, chociaż w niepełnym składzie, kontynuuje zadania wypełniane dotąd przez następujące osoby:

Pan Cioć Czesław

Pan Kaliniewicz Mariusz

Pan Łukacz Feliks

Pani Nawrocka Wioletta

Pani Ryłko Mariola

Pan Starzyk Sylwester

Pan Warchoł Andrzej

Pan Zamojski Dariusz

Pan Zwierzchowski Aleksander

        Bardzo Wam dziękuję za wszelką troskę i trud dla dobra naszej parafii i kościoła w Bóbrce. W Kościele, nie dzielimy się na partie i stronnictwa, dlatego wiem, że zmiana Rady Parafialnej oznacza przekazanie pałeczki w sztafecie, w której nadal wszyscy razem uczestniczymy.