Posługa kapłańska

    Czy miłujesz mnie więcej? – pyta dziś Chrystus Kiedy wstępujesz na stopnie ołtarza, By złożyć na nim bezkrwawą ofiarę, Przez którą Bóg nas łaskami obdarza.   Czy miłujesz mnie więcej? – pyta dziś Chrystus Kiedy zasiadasz w konfesjonale, By dusze grzechem skalane oczyścić, W Miłości Bożej zbawczym Trybunale.       I tak […]